R+D+I projects funded in competitive calls from public and private entities

Efectos de la salud sobre el empleo: evidencias de la cohorte WORKss. (ESE-WORKss)

Responsible researcher: Fernando G. Benavides

Funding entities: Instituto de Salud Carlos III

Project code according to the funding entity: FIS PI20/00101

Dates: From 2021 to 2023

Total fundings: 71.390,00€

 

Evaluación del impacto de las prestaciones sociales sobre la relación entre la trayectoria laboral y la mortalidad por causas en una cohorte de afiliados a la seguridad social en España 2004-2016

Responsible researcher: Fernando G. Benavides

Funding entities: Instituto de Salud Carlos III

Project code according to the funding entity: FIS PI17/00220

Dates: From 2018 to 2020

Total fundings: 62.000,00€

 

Estado de bienestar y salud: trayectoria laboral, incapacidad y mortalidad en una cohorte de afiliados a la Seguridad Social, 2004-2013

Responsible researcher: Fernando G. Benavides

Funding entities: Instituto de Salud Carlos III

Project code according to the funding entity: FIS PI14/00057

Dates: From 2015 to 2017

Total fundings: 69.500,00€

 

Compositional and Spatial Data Analysis (COSDA)

Responsible researcher: José Antonio Martín Fernández

Funding entities: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya

Project code according to the funding entity: 2014 SGR 551

Dates: 69.500,00€

Total fundings: 43.000,00€

 

Impact of economic crisis on health care utilitzation (original in Spanish)

Conducting entity: University of Girona (UdG)

Responsible researchers: Maria Carme Saurina Canals

Number of researchers: 22

Funding entities: University of Girona (UdG)

Project code according to the funding entity: SING12/19

Start date: 2013

Total fundings: 8.140€

 

Contracts, agreements or R+D+I projects, not comming from competitive calls with companies and/or administrations

Impacte de la crisis econòmica sobre la utilització de serveis sanitaris

Responsible researchers: Carme Saurina Canals

Funding entities: Universitat de Girona-SING12/19

Dates: From 01/04/2013 to 31/03/2014

Total fundings: 10.440,00€

 

Econometria en llenguatge informàtic (Projecte d’Innovació Docent)

Responsible researchers: Laura Serra Saurina

Funding entities: FCEE Universitat de Girona

Dates: From 2013 to 2014

Total fundings: 1.500,00 €

 

Innovació en la docència i l'aprenentatge d'estadística. Disminució de la complexitat del pas d'educació secundària als nous graus de ciències socials i jurídiques (Projecte d’Innovació Docent)

Responsible researchers: Pablo Juan Verdoy

Funding entities: Universitat Jaume I

Dates: From 2013 to 2014

Total fundings: 1.300,00 €

 

Adaptació del material de les assignatures de l'Àrea de Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa al programa d'anàlisi estadística de software lliure R (Projecte d’Innovació Docent)

Responsible researchers: Gemma Renart Vicens

Funding entities: FCEE Universitat de Girona

Dates: From 2010 to 2011

Total fundings: 1.000,00€

 

Study on the needs of training profiles for companies of Girona in order to plan the training in different lines/areas of the professional training (original in Catalan)

Conducting entity: University of Girona (UdG)

Responsible researchers: Maria Carme Saurina Canals

Number of researchers: 4

Funding entities: The City council of Girona - F832013A

Project code according to the funding entity: 003/13 24/01/13

Start date: 2013

Total fundings: 12.000€

 

Contracts, technological or transfer merits

Scientific collaboration between the County of El Gironès in Catalonia and University of Girona.

Institution: Consell Comarcal del Gironès, Catalonia, Spain.

Type of participation: Research collaborator

Duration, from: 02/11/2020 to: 01/11/2021.

Amount: 14.947€.

Nº of members in the research team: 3.